KAKO ZAČETI Z PROJEKTOM

GREMO OD ZAČETKA

Projektiranje pomeni veliko odgovornost na nas, zato bomo porabili kar nekaj vašega časa, da se spoznamo in zastavimo črto, po kateri bomo skupaj hodili do uspešnega zaključka…

PROCES...

Idejna Zasnova

Spoznavanje s stranko, kakšne so želje, navade, stil... in ko so vsi parametri usklajeni, grobo izbrani materiali, svetila,... se pripravi idejna zasnova, kot temelj bodočega projekta... Po uskladitvi le tega z naročnikom, se prične z pripravo 3D modela in projekta opreme...

Priprava 3d Modela

Izdelava 3D modela zahteva preverbo vseh mer na lokaciji oz. naročnik predloži že izdelane projekte izmer, ki so tudi osnova za nadaljnje delo. Ko je model zaključen, se prične kreativno oblikovanje in priprava Vizualizacij, kar je v današnjem času najbolj uporabno pri naročniku za nadaljevanje dela, saj je zaradi boljše predstave prostora enakovreden sogovornik.

Projekt Opreme

Izdelava projekta opreme je obsežno delo, saj zajema vse kar se bo v obdelovanem prostoru dogajalo. To pomeni, od obdelave tlakov, oblog sten in stropov, lokacij svetil in ostale potrebne tehnike, do opreme, ki je lahko tipska ali narejena po meri prostora. Sledijo podrobni načrti za izdelavo opreme. V zaključni fazi projektov sledi tudi pridobivanje ponudb za izvedbo in izdelava ocene investicije.

Primer Idejne Zasnove

Kaj Potrebujemo Od Naročnika

Ker je vsak obdelovani prostor unikat, moramo prvo spoznati naročnikove želje, cilje oz. razpolagati z čim večjim številom uporabnih informacij, da lahko zastavimo projekt.

Kaj Lahko Pričakujete Od Nas

Vsakega projekta se lotimo odgovorno in celovito saj vemo, da naročniku pomeni velik finančni in osebnostni zalogaj. Hkrati pa se trudimo, da se pri vsem skupaj tudi zabavamo…

Kontakt

KONTAKTIRAJTE NAS IN SE POGOVORIMO KAKŠEN PROJEKT POTREBUJETE. LET'S MAKE AMBIENT TOGETHER!

Scroll to Top